آخرین اخبارکد مطلب: 4353
تاریخ انتشار: چ, 1392/01/14 - 12:57
ارس تبار:مردم اصلاندوز همزمان با روزسیزده بدر از دامان طبیعت سواحل و کناره های رود ارس ،سدخداآفرین ومنطقه جنگلی آینالو دیدن کردند.
طبیعت زیبای آینالو
طبیعت زیبای آینالو
طبیعت زیبای آینالو
طبیعت زیبای آینالو
طبیعت زیبای آینالو
طبیعت زیبای آینالو
طبیعت زیبای آینالو
سدخداآفرین
سدخداآفرین
سدخداآفرین
سدخداآفرین
پل های تاریخی خداآفرین
پل های تاریخی خداآفرین
پل های تاریخی خداآفرین
عزیمت خانواده ها به دامان طبیعت دررروز13بدر
مناطق سد خداآفرین
کوههای اطراف رود ارس
طبیعت اطراف شهراصلاندوز
عزیمت خانواده ها به دامان طبیعت دررروز13بدر
ارسال نظر