لبه‌های اولیه
سایتهای ادارات

بخشداری اصلاندوز

 آخرین اخبارپربازدیدترین اخبار


دیدگاه‌ها

نماینده محترم 1-تقوی داشته باشد 2- امانتدارباشد3-طرفدار ولایت فقیه باشد4- به فکر همه باشد5- باعملش ثابت کند6- به فکر منطقه باشد6- نماینده محترم پس انتخاب به فکرکباب بره نباشد.7- نماینده محترم به طرفداران خویش بگوید صداقت داشته باشند حرف های دروغ به نماینده دیگری بد گوی نکند

تبدیل بخش به شهرستان

حق شان است سابقه اصلاندوز بیشتر

تبدیل شدن به بیمارستان لازمه پیشرفت شهراصلاندوزمیباشد نبودبیمارستان تلفاتی زیاددراصلاندوزوحومه ان موجب شده ماازنمایندمحترم خواستاریم که به مشکلهای اساسی اصلاندوزرسیدگی کنندکه همه مردم راشامل بشودنه مشکلات فرعی که شامل یه عده ای محدود
ارسال نظر