لبه‌های اولیه
آخرین اخباردیدگاه‌ها

<p>اصلاندوز هم از بعضی ازشهر ازنظر سن تاریخ جلوتر است ضمنا بیکاری روحیه جوانان رابه ز یر صفر بر دآیا اصلاندوز تا اخر زمان اینجوری پیش خواهد رفت مگر اصلاندوزی ها &nbsp; چه گناهی کردند&nbsp; چه هیزم تری فروختند که هیچ شهری تکان نمی خورد درد کجاست . مشکلات . آب آشیامیدنی . آسفالت خیابانها&nbsp; بوی جدول ها&nbsp; نداشتن استخرآب&nbsp; .نداشتن راهنمایی رانندگی&nbsp; عصر عصر ارتباط هست ای مسولین&nbsp; کجا یید روزگار بالا پایین دارد هر آمدنی رفتنی است&nbsp; پس بفکر آخرات باشید موفق موید باشید در پناه خدا اون های که وجدان کاری دارید</p>

<p>بنظربنده مخالف بودن بابازگشای گمرک هیچ تاثری برای اونای که بفکر آبادانی وکسب وکار ومشکل تقریبا بیکاری رادارند لازم بنظر آن شخصی که واقعا نمیفهمد بابازگشای گمرک چه سودی به منطقه واشتغال باین شهر عقب مانده کمک میکند آقای که بابازگشای گمرک شهرت مخالف هستید مطمئن هستم نه تنها باشهرت دشمن هستید با خانواده خودت نیز دشمن میباشید.</p>
ارسال نظر