لبه‌های اولیه


این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
5.160.137.22الحاق شودچ, 1397/02/05 - 14:03
10.116.28.21الحاق شودچ, 1397/02/05 - 09:45
2.187.79.59الحاق شودچ, 1397/02/05 - 08:07
89.42.103.201الحاق شودس, 1397/02/04 - 22:03
2.187.76.103الحاق شودس, 1397/02/04 - 21:57
5.234.238.84الحاق شودد, 1397/02/03 - 19:27
188.34.127.55الحاق نشودد, 1397/02/03 - 18:45
2.187.72.195الحاق شودد, 1397/02/03 - 07:42
81.28.36.12الحاق شودي, 1397/02/02 - 10:44
2.187.89.183الحاق نشودي, 1397/02/02 - 08:33
5.222.231.209الحاق نشودي, 1397/02/02 - 08:24
2.187.77.30الحاق شودي, 1397/02/02 - 08:15
2.187.75.233الحاق نشودش, 1397/02/01 - 23:46
2.187.81.175الحاق شودش, 1397/02/01 - 23:39
2.187.93.50الحاق شودش, 1397/02/01 - 23:00
2.187.77.7الحاق شودش, 1397/02/01 - 11:55
2.187.92.130الحاق شودچ, 1397/01/29 - 15:13
5.222.237.65الحاق نشودچ, 1397/01/29 - 08:18
31.56.183.121الحاق شودس, 1397/01/28 - 14:53
5.234.249.167الحاق شودد, 1397/01/27 - 18:41

صفحه‌ها