لبه‌های اولیه


این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
5.222.243.56الحاق نشودچ, 1397/03/30 - 07:45
146.185.174.167الحاق شودس, 1397/03/29 - 13:25
5.122.198.227الحاق نشودد, 1397/03/28 - 17:44
10.30.1.197الحاق شودد, 1397/03/28 - 11:30
46.100.83.171الحاق نشودد, 1397/03/28 - 09:51
77.42.104.69الحاق شودي, 1397/03/27 - 21:57
89.42.186.155الحاق نشودي, 1397/03/27 - 20:17
185.131.168.214الحاق شودي, 1397/03/27 - 18:36
77.77.91.171الحاق شودش, 1397/03/26 - 18:44
65.49.68.185الحاق شودش, 1397/03/26 - 01:41
89.42.189.63الحاق شودج, 1397/03/25 - 02:55
10.30.1.215الحاق شودچ, 1397/03/23 - 08:51
84.47.244.175الحاق شودس, 1397/03/22 - 12:16
5.222.245.127الحاق شودس, 1397/03/22 - 10:32
10.30.1.161الحاق شودس, 1397/03/22 - 10:17
188.166.150.222الحاق نشودس, 1397/03/22 - 00:26
46.100.83.164الحاق شودد, 1397/03/21 - 16:08
5.222.245.161الحاق شودد, 1397/03/21 - 08:09
188.158.247.66الحاق شودد, 1397/03/21 - 08:04
89.42.101.162الحاق نشودد, 1397/03/21 - 07:57

صفحه‌ها