لبه‌های اولیه


این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
2.187.82.230الحاق شودپ, 1395/10/30 - 20:33
2.187.93.109الحاق نشودپ, 1395/10/30 - 18:44
83.120.239.201الحاق شودپ, 1395/10/30 - 12:31
2.187.64.66الحاق شودپ, 1395/10/30 - 00:56
5.122.228.232الحاق شودچ, 1395/10/29 - 23:39
2.187.65.240الحاق نشودچ, 1395/10/29 - 23:16
2.187.88.43الحاق شودچ, 1395/10/29 - 22:50
2.186.222.38الحاق شودچ, 1395/10/29 - 21:03
2.187.68.145الحاق نشودچ, 1395/10/29 - 19:04
5.222.233.171الحاق نشودچ, 1395/10/29 - 18:45
2.187.91.139الحاق شودچ, 1395/10/29 - 16:49
77.77.94.73الحاق شودچ, 1395/10/29 - 11:49
2.187.65.107الحاق شودچ, 1395/10/29 - 11:46
10.106.247.91الحاق نشودچ, 1395/10/29 - 07:59
82.145.220.107الحاق نشودچ, 1395/10/29 - 00:48
91.107.173.195الحاق شودچ, 1395/10/29 - 00:11
2.187.73.111الحاق شودس, 1395/10/28 - 22:50
5.121.55.91الحاق شودس, 1395/10/28 - 22:42
2.187.93.39الحاق شودس, 1395/10/28 - 22:18
2.187.91.175الحاق نشودس, 1395/10/28 - 19:12

صفحه‌ها