لبه‌های اولیه


این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
5.222.225.39الحاق شودد, 1396/10/18 - 13:01
2.187.72.92الحاق شودپ, 1396/10/14 - 07:27
2.182.49.66الحاق شودس, 1396/07/18 - 18:50
91.107.140.216الحاق نشودي, 1396/05/08 - 09:17
2.186.105.88الحاق شودش, 1396/04/31 - 08:11
5.122.63.238الحاق شودش, 1396/04/31 - 00:06
2.187.81.146الحاق شودج, 1396/04/30 - 21:07
2.187.81.3الحاق شودج, 1396/04/30 - 15:42
83.121.75.90الحاق شودپ, 1396/04/29 - 21:57
195.181.75.207الحاق نشودپ, 1396/04/29 - 11:17
82.145.217.234الحاق شودچ, 1396/04/28 - 21:50
188.34.127.155الحاق شودچ, 1396/04/28 - 09:44
89.42.184.219الحاق شودچ, 1396/04/28 - 00:02
2.187.82.171الحاق شودس, 1396/04/27 - 14:55
5.121.29.92الحاق نشودس, 1396/04/27 - 14:35
2.187.92.85الحاق شودس, 1396/04/27 - 12:52
5.121.5.119الحاق شودد, 1396/04/26 - 13:31
5.123.67.29الحاق نشودي, 1396/04/25 - 21:32
66.249.93.63الحاق نشودي, 1396/04/25 - 20:49
95.81.96.209الحاق شودي, 1396/04/25 - 17:10

صفحه‌ها