لبه‌های اولیه


این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
37.98.8.228الحاق نشودج, 1396/01/11 - 20:09
107.167.113.144الحاق شودپ, 1396/01/10 - 15:14
83.121.184.138الحاق شودي, 1395/12/15 - 18:36
8.37.235.177الحاق شودش, 1395/12/14 - 00:17
2.187.77.148الحاق شودد, 1395/12/09 - 22:17
2.187.92.106الحاق نشودش, 1395/11/16 - 19:09
5.222.229.110الحاق شودش, 1395/11/16 - 18:54
89.42.188.222الحاق شودش, 1395/11/16 - 18:35
2.187.86.60الحاق شودش, 1395/11/16 - 18:06
10.116.23.78الحاق نشودش, 1395/11/16 - 17:56
2.187.75.203الحاق شودش, 1395/11/16 - 14:38
2.187.83.236الحاق شودش, 1395/11/16 - 12:01
89.42.185.46الحاق نشودش, 1395/11/16 - 09:23
2.187.80.179الحاق نشودش, 1395/11/16 - 09:22
5.222.236.57الحاق شودش, 1395/11/16 - 08:13
2.187.69.253الحاق شودش, 1395/11/16 - 02:45
2.187.93.130الحاق شودج, 1395/11/15 - 23:41
5.235.16.100الحاق شودج, 1395/11/15 - 20:21
5.161.201.15الحاق شودج, 1395/11/15 - 19:27
2.187.91.239الحاق نشودج, 1395/11/15 - 19:11

صفحه‌ها