لبه‌های اولیه


این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
2.187.72.163الحاق شودش, 1396/04/03 - 19:06
83.121.106.100الحاق شودش, 1396/04/03 - 19:02
83.121.142.137الحاق شودش, 1396/04/03 - 17:33
2.187.77.99الحاق شودش, 1396/04/03 - 12:42
91.107.159.163الحاق نشودش, 1396/04/03 - 10:08
5.222.237.134الحاق شودش, 1396/04/03 - 08:17
5.234.230.185الحاق شودش, 1396/04/03 - 07:58
2.187.88.181الحاق نشودپ, 1396/04/01 - 20:20
5.222.232.248الحاق شودپ, 1396/04/01 - 15:29
83.120.100.121الحاق شودپ, 1396/04/01 - 10:58
5.112.137.40الحاق شودچ, 1396/03/31 - 11:49
78.38.30.22الحاق نشودچ, 1396/03/31 - 09:55
188.34.183.191الحاق شودچ, 1396/03/31 - 04:44
5.222.224.78الحاق نشودس, 1396/03/30 - 14:23
2.187.69.155الحاق شودس, 1396/03/30 - 10:34
2.187.84.189الحاق شودس, 1396/03/30 - 09:15
5.235.26.12الحاق نشودد, 1396/03/29 - 23:43
2.187.64.162الحاق شودد, 1396/03/29 - 17:13
151.239.39.171الحاق شودد, 1396/03/29 - 16:47
2.187.78.45الحاق نشودد, 1396/03/29 - 13:57

صفحه‌ها