لبه‌های اولیه


الحاق شود
71.30% (534 نظرسنجی)
الحاق نشود
28.70% (215 نظرسنجی)
تمام آرا: 749