لبه‌های اولیه


الحاق شود
71.33% (535 نظرسنجی)
الحاق نشود
28.67% (215 نظرسنجی)
تمام آرا: 750