لبه‌های اولیه


الحاق شود
71.46% (293 نظرسنجی)
الحاق نشود
28.54% (117 نظرسنجی)
تمام آرا: 410