لبه‌های اولیه


الحاق شود
71.36% (289 نظرسنجی)
الحاق نشود
28.64% (116 نظرسنجی)
تمام آرا: 405