لبه‌های اولیه


الحاق شود
75% (896 نظرسنجی)
الحاق نشود
25% (306 نظرسنجی)
تمام آرا: 1202