لبه‌های اولیه


الحاق شود
71% (583 نظرسنجی)
الحاق نشود
29% (236 نظرسنجی)
تمام آرا: 819