لبه‌های اولیه


الحاق شود
71.57% (292 نظرسنجی)
الحاق نشود
28.43% (116 نظرسنجی)
تمام آرا: 408