لبه‌های اولیه


الحاق شود
72% (723 نظرسنجی)
الحاق نشود
28% (276 نظرسنجی)
تمام آرا: 999