لبه‌های اولیه


الحاق شود
71.90% (476 نظرسنجی)
الحاق نشود
28.10% (186 نظرسنجی)
تمام آرا: 662