لبه‌های اولیه


الحاق شود
73% (778 نظرسنجی)
الحاق نشود
27% (286 نظرسنجی)
تمام آرا: 1064