لبه‌های اولیه


الحاق شود
72% (685 نظرسنجی)
الحاق نشود
28% (264 نظرسنجی)
تمام آرا: 949