لبه‌های اولیه


الحاق شود
71.41% (537 نظرسنجی)
الحاق نشود
28.59% (215 نظرسنجی)
تمام آرا: 752