لبه‌های اولیه


الحاق شود
71.21% (183 نظرسنجی)
الحاق نشود
28.79% (74 نظرسنجی)
تمام آرا: 257