لبه‌های اولیه


الحاق شود
74% (863 نظرسنجی)
الحاق نشود
26% (299 نظرسنجی)
تمام آرا: 1162