لبه‌های اولیه


بازگشایی گمرک اصلاندوز
14% (274 نظرسنجی)
تبدیل بخش به شهرستان
46% (893 نظرسنجی)
ایجاد منطقه آزاد
13% (259 نظرسنجی)
احداث سد دیکداش و تکمیل پایاب خدآفرین
11% (207 نظرسنجی)
احداث بیمارستان
4% (79 نظرسنجی)
اشتغال جوانان
8% (163 نظرسنجی)
توسعه بخش کشاورزی و صنعت
3% (52 نظرسنجی)
تمام آرا: 1927
دیدگاه‌ها

نماینده محترم 1-تقوی داشته باشد 2- امانتدارباشد3-طرفدار ولایت فقیه باشد4- به فکر همه باشد5- باعملش ثابت کند6- به فکر منطقه باشد6- نماینده محترم پس انتخاب به فکرکباب بره نباشد.7- نماینده محترم به طرفداران خویش بگوید صداقت داشته باشند حرف های دروغ به نماینده دیگری بد گوی نکند

تبدیل بخش به شهرستان

حق شان است سابقه اصلاندوز بیشتر

تبدیل شدن به بیمارستان لازمه پیشرفت شهراصلاندوزمیباشد نبودبیمارستان تلفاتی زیاددراصلاندوزوحومه ان موجب شده ماازنمایندمحترم خواستاریم که به مشکلهای اساسی اصلاندوزرسیدگی کنندکه همه مردم راشامل بشودنه مشکلات فرعی که شامل یه عده ای محدود

از آنجایی که مردم این شهرستان به حد نصاب رسیده اند و امید است مجلس صندلی به استان اردبیل اختصاص دهد.از نماینده محترم جناب آقای پورحسین خواهشمندیم.تمام تلاش خود را در این راستا انجام دهند.تا حق مسلم این ملت پایمال نشود.جناب پورحسین اگر توجه ویژه ای هم به راه های مواصلاتی شهر بیله سوار به مرکز استان داشته باشند بعنوان کریدور بین المللی سپاسگزار هستیم

باایجاد منطقه آزادتجاری شهر ازهر لحاظ پیشرفت خواهد کرد،،وباجذب توریست وگردشگر اقتصادشهر وضعیت بهتری خواهد .وهم اشتغال برا جوانان ایجاد خواهد شد..به نظرمن ایجاد منطقه آزادتجاری خیلی مهمه

باز شدن گمرگ موجب اشتغال زایی میشود و داد ستاد با کشور همجوار اذربیحان موجب رونق بازار بین طرفین میشه

آقایان مسول شهر ما از لحاظ نظافت چرا درچنین وضع اسفناکی است .اگر نمیتوانید مدیریت کنید لطفا" یک جارو به هرشهروندی بدهید تااینکه هرکس خودش محدوده ملکش راحداقل یک جاروی بکشد.فکر بدی هم نیست.
ارسال نظر